• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Психологічна служба

/Files/images/2017_/1.png

Учні та батьки можуть звертатися для вирішення питань, що стосуються збереження життя та здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини до працівників Харківської гімназії, а саме:

- директор гімназії, Задорожна Ольга Михайлівна;

- завуч з виховної роботи, Тимченко Алла Костянтинівна;

- класні керівники;

- практичний психолог, Суботіна Тетяна Віталіївна;

- соціальний педагог, Броніч Тетяна Анатоліївна.

Психологічна службаХарківської гімназії №144

/Files/images/2017_/IMG_20170801_182328_HDR.jpg

Суботіна Тетяна Віталіївна -практичний психолог

Броніч Тетяна Анатоліївна – соціальний педагог

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

Ліна Костенко

Інформація про роботу психологічної служби в гімназії

Напрямки роботи практичного психолога:

  1. Робота з учнями початкової школи:

· Визначення ступеню психологічної готовності першокласників до школи та адаптації, створення сприятливих умов для успішної адаптації школярів до навчання;

· Подальша корекційно-розвивальна робота з учнями, які не повністю адаптувалися;

  1. Робота з учнями середньої ланки:

· Вивчення рівня адаптації та тривожност учнів 5-х класів до навчання в середній ланці гімназії та подальша корекційно-розвивальна робота.

· Сприяння створенню позитивних соціально-психологічних умов для учнів, що мають проблеми у психічному розвитку, навчанні, схильних до девіантної поведінки та дітей пільгового контингенту з метою їх соціально-психологічної адаптації.

· Виявлення чинників впливу на формування девіантної поведінки підлітків, розробка системи допомоги важким дітям, профілактика підліткового суїциду;

· Психологічний супровід учнів 7-х класів, допомога в обранні подальшого профілю навчання;

· Психологічний супровід та пошук обдарованих учнів з метою розвитку творчих та інтелектуальних здібностей;

· Надання індивідуальної та групової консультативної допомоги школярам за їх запитом;

· Проведення просвітницької, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з підлітками.

· Робота з учнями старшої школи:

· Профорієнтаційна робота з випускниками 9-11-х класів, допомога учням по професійному та особистісному самовизначенню;

· Проведення занять з елементами тренінгу та просвітницької роботи з учнями щодо підготовки до ЗНО.

  1. Робота з педагогами:

· Відвідування уроків вчителів, що атестуються;

· Виступи перед педагогами на психолого-педагогічних семінарах, методичних радах, методичних об'єднаннях, майстер-класах, педагогічних нарадах тощо.

· Надання психологічної допомоги вчителю в індивідуальному та диференційному підході до учнів у вихованні та навчанні;

· Психологічний супровід молодих вчителів.

  1. Робота з батьками учнів:

· Анкетування протягом року батьків учнів 1-11 класів;

· Консультування батьків, опікунів за результатами досліджень та їх запитами;

· Участь у батьківських зборах по ознайомленню з загальними результатами психодіагностики;

· Просвітницька робота з батьками.

Таким чином, основну увагу психолог приділяє подальшому психологічному супроводу учнів початкової та середньої школи, сприянню професійного самовизначення старшокласників, подальшому супроводу дітей, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку, дітей, які потрапили в складні обставини, дітей пільгового контингенту, обдарованих учнів, підвищенню психологічної компетентності вчителів та просвітницькій роботі з батьками.

Згідно з «Положенням про психологічну службу системи освіти України» психологічна служба є невід’ємною складовою частиною державної системи охорони здоров’я громадян України і діє з метою виявлення та створення умов для розвитку особистості.

Враховуючи те, що в основу моделі психологічної служби покладено урахування потенційних психологічних можливостей кожної особистості, відповідно до її інтересів, цінностей та здібностей, для вирішення проблеми підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом об’єктивної інформації про стан виховного процесу, основними напрямками є: психодіагностичний, консультативний, корекційно-розвивальний, профілактичний, психологічна просвіта.

Мета психологічної службизакладу– психологічне забезпечення освітнього процесу та організація соціально-педагогічного патронажу системи загальної освіти.

Основні цілі діяльності психологічної служби:

· збереження психологічного здоров’я учасників виховного процесу, створення сприятливого психолого-педагогічного клімату в ліцеї;

· психологічне супроводження навчально- виховної діяльності;

· робота з дітьми пільгового контингенту;

· профілактика девіантної поведінки учнів;

· робота з обдарованими дітьми;

· впровадження програми «Рівний - рівному» серед учнів 8-х класів.

Пріоритетні завдання психологічної служби:

1.Психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу в роботі з обдарованими та здібними дітьми;

2.Оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

3. Психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

4.Профілактика соціального сирітства, випадків фізичного й психічного насилля, агресивної поведінки в соціальних мережах, алкоголізму, наркоманії, порушень у поведінці;

5.Збереження психологічного здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

6. Розробка та запровадження програм, спрямованих на профілактику труднощів у адаптації, навчанні та вихованні;

7. При необхідності забезпечити психологічний супровід інклюзивної освіти в навчальному закладі.

Кабінет практичного психолога і соціального педагога знаходиться на першому поверсі біля малої спортивної зали.

/Files/images/2018/11/графік роботи соціальний педагог-1.jpg/Files/images/2018/11/графік роботи психолог-1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 384