• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Учнівське самоврядування, наші традіції

Учнівське самоврядування

Одним із принципів виховання у гімназії є поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів. Дитячо-юнацьке об’єднання гімназії «Берегиня» було створено з метою формування та розвитку соціально активної особистості з почуттям національної свідомості, вирішення спільних проблем, надання допомоги іншим, а також потребою учнів у визнанні, лідерстві, бажанні брати участь у суспільному житті гімназії. Дитячо-юнацьке об’єднання «Берегиня» спрямовує свою діяльність на розвиток власного «Я» кожного учня, розкриття та розвиток його здібностей, прагне допомогти кожній дитині знайти себе в колективі.
Завдання: виявлення індивідуальних особливостей учнів, розвиток творчих здібностей, вільне і відповідне самовираження.
Пріоритетним напрямком діяльності дитячо-юнацького об’єднання «Берегиня» є розвиток учнівського самоврядування.
Основним призначенням самоврядування є виховання в учнів свідомої громадянської позиції , їх підготовка до активної участі у демократичному управлінні суспільством.
Участь членів дитячо-юнацького об’єднання «Берегиня» у прийнятті рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів, оцінка альтернатив і наслідків сприяє процесу демократизації відносин.
Самоврядування сприяє формуванню в учнів почуття господаря школи, організаторських навичок, вмінню співпрацювати на принципах рівноправності, гласності.


Статут
учнівського самоврядування
Харківської гімназії № 144

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядуванні! Харківської гімназії регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадянські організації", Статуту гімназії.
1.2. Учнівське самоврядування пропагандує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з батьками і педагогами.
1.3. Організація має свою назву, емблему, може мати власну атрибутику, зразки якої затверджуються Правлінням.

2.Мета та завдання організації самоврядування

2.1. Різносторонній розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм ровесникам, гімназії, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
2.2. Створення сприятливих умов для ефективної громадської діяльності, виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей учнів.
2.3. Формування з учнівської молоді активних громадян країни.
2.4. Створення умов для реалізації гімназистами своїх інтересів та потреб.
2.5. Розвиток взаємодії з різноманітними молодіжними та громадськими об'єднаннями та організаціями.

3.Організація ставить собі завдання

3.1. Розв'язання загальних проблем гімназії.
3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виконання у школярів соціальної та громадської відповідальності, надання можливостей для особистого, соціального та творчого росту гімназистів.
3.3. Об'єднання та реалізація ідей та інтересів школярів у роботі різних сфер діяльності.
3.4. Залучення школярів до активної участі у волонтерській діяльності.
3.5. Формування загальної культури, організація змістовного дозвілля школярів.
3.6. Об'єднання учнівської молоді та підвищення її ролі у суспільстві, посилення ролі гімназистів у вирішенні питань шкільного життя, створення умов для духовного зростання особистості та пошуку свого місця у житті.

4. Діяльність організації учнівського самоврядування базується на наступних основних принципах:

4.1. Толерантність.
4.2. Самоорганізація.
4.3. Демократичне обговорення рішень, які приймаються.
4.4. Повага до інтересів, достоїнства та думки кожного члена учнівського самоврядування.
4.5. Свобода дискусії, галантність роботи самоврядування.
4.6. Повага думок меншості.

5.Члени учнівського самоврядування, їх права та обов'язки:

5.1. Членство в організації може бути припинено: внаслідок закінчення гімназії, особистої письмової заяви до шкільної організації, виключення зі шкільної організації за дії, несумісні з даним Статутом.
5.2. Всі члени організації мають рівні права:
- обирати та бути обраними до керівних органів учнівського самоврядування;
- брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
- вносити свої пропозиції та відкрито висловлювати свої думки стосовно проблем, що вирішуються.
5.3. Всі члени учнівського самоврядування мають обов'язки:
- дотримуватися дисципліни, виявляти ініціативу, сумлінно виконувати доручення;
- впроваджувати в життя рішення керівних органів учнівського самоврядування, які прийняті на підставі загальної згоди.

6. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування:

6.1. Сектор "Гімназист" веде контроль за відвідуванням занять, проводити перевірку конкурсів та виставок.
6.2. Сектор "Дозвілля" займається організацією змістовного дозвілля учнів через колективну творчу діяльність старшокласників, відзначення традиційних та народних свят.
6.3. Сектор "Чистота і порядок" слідкує за збереженням шкільного та власного майна, прибиранням шкільної території, проводить перевірку зовнішнього вигляду гімназистів.
6.4. Сектор "Юнпрес" організовує діяльність шкільної служби новин.
6.5. Сектор "Милосердя" організовує волонтерський рух у гімназії.

Принципи
учнівського самоврядування

 1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.
 2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.
 3. Ідею іншого критикувати не маєш права, покритикуєш –не буде ідей.
 4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори.
 5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
 6. Чітко втямиш – краще зробиш.
 7. Погодився легко – не означає сприйняв глибоко.
 8. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів і не смій задаватися.
 9. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою.
 10. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати.
 11. Усяке діло величає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти і не бажати виправлятись.
 12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
 13. Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхи виконання рішень.
 14. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.
 15. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй!

Моніторинг розвитку учнівського самоврядування показав:

Через самоврядування вирішуються задачі:

 • розвиток, об'єднання і координація учнівського колективу;
 • життєве самоврядування;- формування культури ділових відносин;
 • навичок ведення ділової документації;
 • уміння вирішувати проблеми;
 • саморозкриття та самореалізація особистості;
 • принцип рівноправності в спільній діяльності;
 • суспільно значущі мотиви участі в управлінській діяльності;
 • уміння планувати трудову діяльність, раціонально використовувати робочий час і місце, вести облік результатів праці;
 • підвищення вимогливості до себе і товаришів;
 • адаптація випускників до життєвих умов, що безперервно змінюються;
 • розкриття школярів як мислителів, здатних прогнозувати своє життя;
 • формування готовності брати участь в різних соціальних проектах.

/Files/images/ВР5.jpg

Висновки

/Files/images/ВР6.jpg

КОДЕКС ЧЕСТІ ГІМНАЗИСТА

 • Людина - це звучить гордо!
 • Виховуй в собі людину з великої літери.
 • Визнач свою мету в житті і намагайся її досягти.
 • Завжди будь чесним перед людьми і перед власною совістю.
 • Пам'ятай: головне у стосунках з оточуючими - доброта, гуманність і милосердя.
 • Люби і поважай своїх батьків, намагайся бути для них підтримкою й опорою.
 • Люби свою Батьківщину, вивчай історію рідного краю, його культуру і традиції, з повагою стався до людей інших національностей.
 • Оберігай чистоту своїх подумів і вчинків.
 • Невтомно працюй над собою, прагни до пізнання навколишнього світу і його удосконалення.
 • Займайся самоосвітою. Знай, що книга - твій вірний друг і помічник.
 • Намагайся бути завжди охайним, пунктуальним, дисциплінованим.
 • Шануй свого вчителя як наставника, людину мудру і значну.
 • Наша гімназія - школа мудрості, і твої знання повинні служити людям на користь.

/Files/images/ВР7.jpg

/Files/images/ВР8.jpg

Річний цикл традиційних справ

За час становлення виховної системи в гімназії виробився певний підхід до виховання учнів, народилися і зміцніли її традиції.
Хранителями наших традицій є не тільки адміністрація і вчителі , але, що найважливіше, учні та їх батьки.
Колектив гімназії володіє не тільки величезним професійним, але й колосальним творчим потенціалом. На сьогодні в гімназії вже напрацьована певна система позаурочної виховної роботи, у якій велике місце приділяється традиційним заходам: Святу Першого дзвінка, Дню вчителя, новорічним святам, святам, присвяченим Дню захисників Вітчизни, 8 Березня, Дню Перемоги, випускним вечорам. Крім того, традиційними для гімназії стали акції милосердя (допомога дітям з дитячих будинків, ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці).
Саме та школа, яка прагне створити для себе добре ім'я та через традиції і зберегти це добре ім'я, має майбутнє.
Традиції нашої гімназії: Свято Перший дзвоника, День вчителя, День гімназії, День здоров’я, конкурс виробів з природного матеріалу і осінніх букетів «Щедрість рідної землі», конкурс зимових композицій «Замість ялинки – зимовий букет», День боротьби зі СНІДом, акція милосердя, предметні олімпіади, День Святого Валентина, «8 Березня», 1 квітня – День сміху, «День Перемоги», «День матері», «Останній дзвоник».

Свято Першого дзвоника

/Files/images/Перший дзвоник_1.jpg

1 вересня - довгоочікуваний для дітвори день. Діти чекають на нього з нетерпінням, а особливо – першокласники, для яких відкривається сторінка великої книги Знань.
До гімназії всі учні приходять урочисті, схвильовані й радісні. Бо стало доброю традицією гімназії 1 вересня зустрічати як велике й урочисте свято, свято Першого дзвоника, День Знань.
Традиційно лунає гімн України , звучать вітання шановного директора гімназії і гостей, цікавий виступ учнів старших класів, перший дзвоник і парад першокласників . І ось гімназисти, а за ними й гості, переступають поріг чарівної школи. І першокласники з хвилюванням заходять до актової зали, де для них проходить перший у їхньому житті урок.
Урочиста частина свята закінчується, але не закінчується свято для малюків: на них чекають подарунки від батьків і старшокласників.

Посвята у першокласники

/Files/images/Посвята у першокласники.jpg

Школа – це дивовижний світ. Є в ньому місце і для напруженої праці, і для розваг та відпочинку. Два місяці навчання маленьких першокласників швидко промайнуть. І, як винагорода за напружену працю, наприкінці жовтня - традиційне свято для молодших гімназистів – "Посвята у першокласники".
Актова зала прикрашена червоними і білими повітряними кульками, виступи дітей супроводжуються справжніми аплодисментами. Зазвичай основними організаторами свята є члени шкільного самоврядування «Берегиня». Першокласники дають клятву зберігати і шанувати традиції гімназії, після чого старшокласники приймають їх до лав дитячого об’єднання молодшої школи «Веселка».
Захоплено учні та їх батьки спостерігають за справжнім дійством, що відбувається на сцені. Кожен клас має нагоду отримати перший досвід виступу на шкільних підмостках і першу нагороду - бурхливі оплески глядачів.

День вчителя


/Files/images/День вчителя.jpg

Школа – не лише підготовка до життя. Тому в гімназії став традиційним День дублера. Він формує в дітях самостійність прийняття управлінського рішення, відповідальність, повагу до праці вчителя.
Представники координаційної ради заздалегідь готуються до його проведення: обирають серед учнів тих, хто буде виконувати обов’язки вчителів-предметників, класних керівників, спільно з учителями готують конспекти уроків, наочні матеріали, вітання вчителям, працюють над святковим номером газети.
Обов’язки директора виконує голова об’єднання «Берегиня»; роль заступників директора – голови секторів.
Учні ознайомлюються зі своїми посадовими обов’язками, закріплюються за класами. Цей день можна назвати днем скоординованої дії. Коли всі учасники виконують різні завдання, підпорядковані єдиній меті.
Старшокласники проводять всі уроки самі, а після уроків запрошують усіх працівників гімназії на яскравий концерт. Ми дуже любимо своїх педагогів і завжди в цей день дивуємо їх своїми вигадками.
У нашій гінмазії багато талантів…

День Гімназії

/Files/images/День гімназії.jpg

Найулюбленіше свято гімназистів – День Гімназії. Свято триває цілий тиждень. Кожен день розписаний за хвилинами. Перша половина дня – уроки. А друга – цікаві заходи, які представники координаційної ради шкільного самоврядування разом з представниками самоврядування кожного класу готують заздалегідь. Яскраві заходи не схожі один на одного. Це і «Поклик джунглів» для учнів 5-х класів; і «Тато, мама і я – спортивна сім’я» - для 6-х класів. Гімназисти 7-х класів обожнюють змагатися у конкурсній грі «Козацькі розваги», а учні 8-х класів з задоволенням співають у «Караоке на майдані». Представники 9-х класів готують веселий ярмарок, на якому розважають гімназистів і гостей свята веселими гуморесками і українським гопаком. А завершує святковий тиждень конкурсна розважальна програма для старшокласників «Осінній вернісаж», у якій змагаються учні 10-х і 11-х класів. Свято, яке тривало протягом тижня, закінчується. Учні і класи отримують свої нагороди і заряд позитивних емоцій і вражень.

День захисника Вітчизни


/Files/images/День захисника Вітчизни.jpg

Листівки-вітання захисникам Вітчизни, які виготовляють учні гімназії, стали традиційними в день свята.

Шановні захисники Вітчизни!
Дорогі ветерани!
Щиро, від усього серця вітаємо Вас зі святом - Днем захисника Вітчизни!
Сьогодні в кожному домі віддають данину шани й поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо боронив українську землю.
Захисників Вітчизни вшановує вся Україна.
Особлива пошана вам, дорогі ветерани!
Перед Вами ми схиляємося, у Вас вчимося любити Батьківщину.
Щиро зичимо Вам доброго здоров'я, довгих років мирного життя, уваги й турботи рідних та близьких!

День 8 Березня


/Files/images/8 Березня.jpg

Жіноче свято починається вранці з привітань "сильної" половини гімназії. Хлопці старших класів вітають жінок-вчителів теплими словами, листівками з поздоровленнями. Представники шкільного самоврядування запрошують всіх жінок гімназії на конкурсну програму «З любов’ю до Вас». Розважальну програму свята учні готують з захопленням, розігрують події з шкільного життя. Кожний жарт, реприза, натяк зрозумілі всім присутнім у залі.
О 12.30 починає свою роботу літературно-музична кав'ярня, де головним сюрпризом для усіх є пісні і танці у виконанні гімназистів

День Перемоги


/Files/images/Свято Перемоги.jpg

Дорогі визволителі,
шановні ветерани Великої Вітчизняної війни!


Від усього серця вітаємо Вас з річницею Великої Перемоги.
Ми схиляємо голову перед ветеранами, які виявили великий героїзм і мужність під час боротьби з ворогом і на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки.
У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна і низько вклоняємося їм.
Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав перемогу.
Важко знайти слова, якими можна було би передати всю вдячність за безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, якої зазнало людство.
Ми у вічному боргу перед Вами!
Вітаємо Вас, шановні ветерани з Великою Перемогою і бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя.
З повагою учнівський та педагогічний колектив Харківської гімназії №144


Такі листівки до Дня Перемоги теж стали традиційними.
Щороку 8-го травня учні нашої гімназії вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни зі святом Перемоги. На святковий концерт, у підготовці і проведенні якого беруть активну участь гімназисти, запрошуються всі ветерани мікрорайону. Звучать пісні минулих років, які нагадують солдатам війни юність. У кожному класі проходять уроки мужності, зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій.
Низький уклін Вам, ветерани!

Свято Останнього дзвоника


/Files/images/Останній дзвоник.jpg

У нашій гімназії це свято, як і в інших школах, традиційне і дуже улюблене. Урочиста атмосфера, яскраві костюми, весела музика надають святу неповторності і незабутності. А ось випускникам в цей день сумно, оскільки за хвилинку лунатиме останній у шкільному житті дзвінок. Проте відчуття свята не залишає нікого.

[img]http://gymnasium144.edu.kh.ua/files2/photogallery/1/001.png[/img]

Кiлькiсть переглядiв: 808